Energetski efikasni sistemi

Šta je ventilacija? Energetski Efikasni Sistemi ventilacije?

ZNAČAJ VENTILACIJE?

Ventilacija prana Energetski Efikasni Sistemi. Funkcija ventilacije je da osigura kvalitet vazduha koji udišemo kada boravimo u zatvorenim prostorijama. Sa novogradnjom koja ne «diše» i koja je sve više hermetična, jedini način da bi se obezbedio neophodan svež vazduh je preko ventilacionog sistema. Naravno, skoro uvek je moguće otvoriti prozore ali oni ne mogu obezbediti konstantan priliv svežeg vazduha. U ovom članaku je objašnjeno zašto nam je potrebna ventilacija (Energetski Efikasni Sistemi ventilacije?) i koja rešenja su prisutna na tržištu.

Potreba za ventilacijom

Stanovi i kuće su zatvoreni prostori u kojima provodimo veliki deo vremena, posebno u hladnom periodu. Da bi se osigurao kvalitet vazduha u prostorijama neophodno je obezbediti dovod svežeg vazduha i odvod potrošenog. Ovo je važno iz sledećih razloga:

• dovod neophodnog kiseonika
• odstranjivanje mirisa i raznih zagađivača
• odstranjivanje viška vlage u vazduhu
• pružanje osećaja ugodnosti.

Uprkos njenoj važnosti, ventilacija je veoma često previđena i odbačena sa čestim izgovorom da je uvek moguće otvoriti prozore.

Iako je otvaranje prozora odličan način da se brzo i s vremena na vreme obnovi vazduh u prostorijama, ipak nije rešenje koje obezbeđuje konstantan, umereni, izvor svežeg vazduha. Provetravanje otvaranjem prozora dovodi do enormnog gubitka energije i zimi i leti. U praksi, u hladnom periodu, prozori mogu ostati zatvoreni duži period vremena, a svakako ne mogu biti ostavljeni otvoreni ceo dan jer je jednako važno obezbediti topao i ugodan interijer.

Otvaranje prozora zavisi i od dobre volje ljudi koji borave u prostoriji i koji nekada ne shvataju da je i kada je neophodno otvoriti prozore ili ne mogu praktično da to urade kao na primer preko noći. Vrlo često je gradska buka razlog što ne otvaramo prozore. Prozori ne mogu biti zamena za pravi ventilacioni sistem.

Posledice lošeg kvaliteta vazduha. U mnogim zemljama, iskustvo je pokazalo da je nedostatak pravilnog snabdevanja svežim vazduhom jedan od glavnih problema u zgradarstvu. Loš kvalitet vazduha dovodi do : povećanja prenosa zaraza vazdušnim putem zdravstvenih tegoba kao što su alergije, glavobolje, rhinitis i asthma smanjenja cirkulacije vazduha kondenzacije i pojave buđi nakupljanja radona nakupljanja karbon monoksida.

Kondenzacija i pojava buđi biće nadalje aktivirana sa kombinacijom lošeg kvaliteta unutrašnjeg vazduha i postojanjem toplotnih mostova. U glavnim crtama, odsustvo pravilne ventilacije dovešće do lošeg kvaliteta stanovanja u zgradama i pojačaće ostale probleme.

Od nekontrolisanog dovoda vazduha do kontrolisane ventilacije
Ventilacija ranije nije bila glavna briga u stambenim zgradama. Zgrade su bile loše izolavane i manje hermetične tako da je vazduh mogao da prolazi. Održavanje stana toplim u zimskom periodu je bilo teško i koštalo puno novca, ali što se tiče obnove vazduha u prostorijama to se obavljalo prirodim putem, iako na kompletno nekontrolisan način. Priliv vazduha je bio neravnomeran i nekontrolisan. Takav priliv svežeg vazduha, varirao je od vremena i sezone i obično je bio nedovoljan ili ga je bilo previše.

U potrazi za boljim komforom i racionalnim trošenjem energije (posle energetske krize 70tih), počelo se sa poboljšanjem izolacije zgrada. Propusnost vazduha je znatno umanjena i krenula je potraga za što boljom hermetičnosti. Uspešna izgradnja energetski efikasne zgrade zahteva vrhunsku toplotnu izolaciju, bez toplotnih mostova i odličnu hermetičnost. Prirodna ventilacija iz prošlosti, zasnovana na građevinskim defektima, više nije opcija. Jedini način da se održi zdrava mikroklima i kontroliše utrošak energije, je preko kontrolisane ventilacije. U modernim zgradama, gde su građevinski defekti minimalni, kontrolisani ventilacioni sistem može obezbediti protok i obnovu vazduha prilagođenu vlažnosti unutrašnjeg vazduha i zauzetosti prostorije ljudima. U stvari, ventilacija je toliko važan sistem da je većina evropskih zemalja uvela propise po kojima je ugradnja ventilacionog sistema u novogradnji obavezna. Srbija još nije na tom nivou. Principi ventilacije Osnovni princip ventilacije u zgradarstvu jeste stvaranje cirkulacije vazduha iz prostorija u kojima se boravi do kupatila ili pomoćnih prostorija («sweeping principle»). Dovodi svežeg vazduha su u spavaćim sobama i dnevnoj sobi, dok je odvod smešten u WC-u, kupatilu i kuhinji. Da bi se obezbedila cirkulacija vazduha u zgradi, rešetke za protok vazduha mogu biti ugrađene na vratima. Vazduh takođe može da cirkuliše ispod vrata gde ima dovoljno prostora između vrata i poda. Najčešći nedostatak nađen u srpskom zgradarstvu jeste instalacija malog ventilatora u kupatilu koji se uključuje povremeno, po potrebi, bez ijednog dovoda vazduha u prostorijama u kojima se boravi. Nepotrebno je da se kaže da se ovo ne može smatrati ventilacionim sistemom. Sada je na tršistu dostupan sistem ventilacije sa rekuperacijom toplote namenjen za stanove!