REKUPERATOR TOPLOTE – NAJBOLJI SISTEM VENTILACIJE

REKUPERATOR PRANA – ENERGETSKI EFIKASAN SISTEM VENTILACIJE KOJI JE PREDVIĐEN ZA UGRADNJU U STAMBENIM OBJEKTIMA

U poslednjih nekoliko godina počelo je više da se govori o kvalitetu vazuha. Svetska javnost ovoj temi poklanja sve više pažnje. Na kvalitet vazduha utiče dosta faktora neki su nam poznati neki i ne. Kiseonik je najbitniji za funkcionisanje organizma.

Novi način gradnje je pre svega usmeren na energetsku efikasnost, bolja izolacija, kvalitetnija stolarija. Ono čime se nisu bavili projektanti stambenog prostora u poslednje tri decenije je VENTILACIJA.

Zašto treba da budemo zabrinuti? Ono o čemu se malo priča – negativni efekti po zdravlje ljudi.

Koji su posledica modernog energetski efikasnog načina gradnje?